Finanse i księgowość

Obsługa rachunkowo-księgowa

Obsługa księgowości przez firmę zewnętrzną to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie kosztów działania a tym samym zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa.

Outsourcing usług księgowych oraz Kadr i Płac pozwala przedsiębiorcy skoncentrować się na kluczowych obszarach rozwoju i działalności jego przedsiębiorstwa.

Dlatego proponujemy Państwu powierzenie nam zewnętrznej obsługi księgowej Państwa firmy i wierzymy, że istotnie wpłynie to na obniżenie Państwa kosztów.

Jako eksperci, gwarantujemy najwyższy poziom usług profesjonalnych w zakresie outsourcingu księgowości czyli prowadzenia ksiąg rachunkowych, w zakresie:

Z

Usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Przygotowanie zasad rachunkowości i planu kont,
 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • Przygotowanie i prowadzanie rejestru środków trwałych,
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) i/lub fizycznych (PIT),
 • Obliczanie należności i sporządzanie deklaracji ZUS w przypadku spółek osobowych/działalności gospodarczej,
 • Prowadzenie miesięcznych rejestrów VAT oraz wypełniania i składania deklaracji VAT,
 • Przygotowanie dokumentacji w przypadku zwrotu VAT,
 • Sporządzanie sprawozdań GUS,
 • Podpisywanie sporządzanych deklaracji podatkowych na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,
 • Sporządzanie rocznych zeznań i sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie odrębnego raportingu dla Zarządu według zapotrzebowania klienta,
 • Przygotowanie wewnętrznych sprawozdań i raportów finansowych,
 • Analiza finansowa,
 • Doradztwo podatkowe w zakresie CIT, VAT oraz PIT.
Z

Usługi z zakresu obsługi rachunków bankowych

 • Wprowadzanie przelewów do systemu bankowego na podstawie przekazanych dokumentów lub informacji,
 • Monitorowanie realizacji płatności,
 • Współpraca z bankami dotycząca dokumentacji korporacyjnej.

Czy zainteresowała Państwa nasza oferta ?

Napisz do nas