Roczne zeznania podatkowe

Są Państwo odpowiedzialni za rozliczenie podatku dochodowego Pracowników delegowanych do pracy w Polsce? Nie wiedzą Państwo jak chronić swoich Expatów przed podwójnym opodatkowaniem?

www.expatax.com.pl to właściwy adres

  • Przeprowadzimy wywiad z Pracownikiem, aby zbadać jego sytuację podatkową.
  • Zweryfikujemy status rezydencji podatkowej Państwa Pracowników.
  • Damy Państwa Pracownikom dostęp do MyExpaTax – sieciowego narzędzia, które ułatwia skompletowanie danych niezbędnych do przygotowania zeznania rocznego.
  • Przygotujemy niezbędne dokumenty począwszy od rejestracji dla celów podatkowych w polskim systemie (NIP/PESEL), a skończywszy na przygotowaniu polskiego zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37 i in.).
  • Będziemy reprezentować Państwa firmę, jako pracodawcę i/lub Państwa Pracowników przed polskimi organami podatkowymi.

Prosty proces rozliczenia Expatów – 5 kroków z ExpaTax

Z

Pierwszy krok

Na początku delegowania organizujemy spotkanie z Pracownikiem i wysyłamy list powitalny informujący o ramach prawnych i obowiązujących terminach podatkowych, ustalając sposób komunikacji i rozpatrując wstępnie sytuację podatkową Pracownika.

Równocześnie nadajemy Pracownikowi dostęp do platformy internetowej MyExpaTax, która ułatwia gromadzenie danych oraz przepływ informacji niezbędnych do przygotowania zeznania rocznego.

Z

Drugi krok

Rok podatkowy w Polsce kończy się 31 grudnia.  Koniec okresu rozliczenia podatku w Polsce za bieżący rok podatkowy to dzień 30 kwietnia roku następnego, dlatego począwszy od lutego zaczynamy kompletować dane a także sprawdzamy kompletność już dostarczonych danych i prosimy o uzupełnienie ewentualnie brakujących dokumentów.

Z

Trzeci krok

Na podstawie dostarczonych danych przygotowujemy – z uwzględnieniem możliwości zastosowania obowiązujących ulg i odliczeń – kalkulację zobowiązania podatkowego oraz niezbędne formularze (PIT-36, PIT-37 itp. wraz z załącznikami).

Z

Czwarty krok

Przesyłamy przygotowane dokumenty wraz z opisem objaśniającym, kalkulacjami, instrukcją płatności podatku lub informacją o kwocie zwrotu dla Pracownika w celu ostatecznej weryfikacji/ akceptacji danych.

Z

Piąty krok

Na koniec składamy zatwierdzone zeznanie we właściwym urzędzie skarbowym.

Zainteresowała Cie nasza oferta ?

Napisz do nas