Szkolenia

Proponujemy organizację wewnętrznych szkoleń dla Państwa pracowników odpowiedzialnych za sprawy związane z zatrudnianiem, wynagradzaniem oraz przygotowywaniem pakietów wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych, jak i zatrudnionych lokalnie.

Zakres szkolenia i czas trwania określany indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki organizacji, pomaga zaadresować zdefiniowane wcześniej potrzeby:

  • Określenie celu – może być wynikiem przeprowadzonego wcześniej audytu lub odpowiadać zgłoszonym przez Klienta potrzebom,

  • Przygotowanie programu akceptowanego przez Klienta, materiałów, określenie warunków i terminu, realizacja.

Szkolenie może obejmować następujące zagadnienia:

Z

Oddelegowanie do pracy w świetle przepisów prawa pracy,

Z

Oddelegowanie do pracy w Unii Europejskiej (EU)

Z

Oddelegowanie do pracy poza EU

Z

Zatrudnianie i legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

Z

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Z

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne: system polski i UE

Czy zainteresowała Państwa nasza oferta ?

Napisz do nas