Transport międzynarodowy – płaca minimalna kierowców

Zastosowanie przepisów o płacy minimalnej w państwach Unii Europejskiej

Dopuszczalność zastosowania przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia przez Państwa członkowskie Unii Europejskiej wobec pracowników delegowanych, wynika z:

 • Dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług nr 96/71/WE;
 • Dyrektywy 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE;
 • Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Z

Wejście w życie powyżej wskazanych przepisów, skutkuje koniecznością zarówno weryfikacji czy kierowcy wykonujący pracę na terytorium Unii Europejskiej m.in. Niemiec i Francji (z wyłączeniem przejazdów tranzytowych) otrzymali za nią wynagrodzenie nie mniejsze niż to które wynika z przepisów niemieckich i/lub francuskich, jak i również koniecznością przestrzegania przepisów dotyczących wyznaczenia przedstawiciela Pracodawcy na terytorium np. Francji, posiadania przez kierowcę dokumentów potwierdzających czas pracy na terytorium danego państwa członkowskiego i przysługującego w związku z nim wynagrodzenia minimalnego oraz dokumentów potwierdzających otrzymanie ww. wynagrodzenia i innych dokumentów wymaganych przez służby kontrolne danego państwa członkowskiego.

Z

Zakres usług

 • Pełne rozliczenie listy płac dla kierowców międzynarodowych;
 • Naliczanie dopłat w związku z płacą minimalną wymaganą w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • Przygotowanie odpowiednich dokumentów potwierdzających kwoty ewentualnie należnych dopłat i przekazanie ich Klientowi.
Z

Pozostałe usługi:

 • Dokonanie zgłoszenia wjazdu kierowcy na terytorium państwa członkowskiego UE, np. Niemiec i/lub Francji tamtejszym służbom, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Powołanie przedstawiciela Pracodawcy w państwach członkowskich, które tego wymagają (np. Francja);
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów, zestawień na potrzeby kontroli służ zagranicznych w związku z obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia minimalnego kierowcom wykonującym pracę na terytorium Unii Europejskiej;
 • Udział w kontrolach;
 • Złożenie wniosku o poświadczenie formularza A1 potwierdzającego właściwość polskiego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce;
 • Doradztwo podatkowe i prawne z zakresu umowy pomiędzy Klientem i ExpaTax.

Zainteresowała Cie nasza oferta ?

Napisz do nas